D
u
k
e
 
u
 
n
g
a
r
k
u
a
r
.
.
.

+383 44 100 227

PREMIUM QUALITY | EXCELLENCE

Veternik, Zona Jugore (Afër Albit), Prishtinë 10000

/ Adresa